FSC ®

Vi är FSC-certifierade

För oss på Tenzo är det viktigt att arbeta för ett hållbart samhälle, och då i synnerhet ansvarsfullt brukade skogar i Europa och resten av världen. Vi är FSC-certifierade och arbetar kontinuerligt med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Merparten av våra möbler är FSC-certifierade och kommer därmed från virke som har ett känt och acceptabelt ursprung.

Vad är FSC?

FSC – Forest Stewardship Council® har som uppdrag att uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Genom certifieringssystemet FSC säkerställs att Tenzo som certifierad tillverkare följer de regler och standarder som är uppsatta för ansvarsfullt skogsbruk och spårbarhet.

FSC-märkningen låter dig som konsument och dig som återförsäljare göra kloka val och välja möbler av trä som kommer från ansvarsfulla skogsbruk.

Licensnummer: FSC-C160620

 

Thumbnail of FSC certificate

Klicka för att se certifikatet.