“EXCITE YOUR LIVING WITH CONTEMPORARY & CLASSIC DESIGN FURNITURE”

Historien om tenzo

Tenzo är ett privatägt företag som ligger i Smålandsstenar, Sverige. Vi utvecklar, producerar och tradar möbler till återförsäljare på en bred internationell marknad. 95 % av vår produktion går på export till flera stora butiker runt om i Europa, framförallt till Frankrike, Tyskland, Schweiz, Benelux och norden.  När Tenzo grundades var det en industri som skulle specialisera sig på trämöbler, och hette därför fram till år 2007 Träspecialen Möbel AB. Namnbytet till Tenzo AB skedde år 2007, efter att man under ett antal år känt att namnet ”Träspecialen” inte längre speglade den profil som växt fram i takt med att företaget utvecklats. Från att vara specialister på trämöbler har Tenzo växt till att vara ett internationellt företag med specialistkompetens inom kulörer och lackering..läs mer